Valde

Genrihs Peršteins – valdes priekšsēdētājs

Natālija Borisenko - valdes locekle